Lehívható kötvény. Mi az az átváltható kötvény?


Abnormális hozam Abnormal return A hozam azon része, mely nem magyarázható a szisztematikus hatásokkal például a piac egészének ármozgásaival. Abszolút elsőbbség Absolute priority Lehívható kötvény kötvény során alkalmazott eljárás, amikor a szenior besorolású hitelezőket teljes mértékben ki kell elégíteni, mielőtt a junior besorolású hitelezők bármit is kapnának. Adóslevél Note Nem biztosított, legfeljebb tíz év lejáratú adósság.

Adósságlevél Debenture Fedezetlen kötvény. ADR American depository receipt Amerikai letéti jegy. Ajánlati áras aukció Discriminatory price auction Olyan aukció, melyben a sikeres ajánlattevők az ajánlati árat fizetik vö.

Modern vállalati pénzügyek

Aláíró Underwriter Az a cég, amely megveszi az értékpapírt a vállalattól, és ezeket eladja a befektetőknek. Alapító okirat Articles of incorporation Egy vállalat megalapításáról, struktúrájáról és céljairól szóló részvényopciós kereskedési stratégiák dokumentum.

Alárendelt követelés Hátrasorolt követelés, junior besorolású követelés.

legnépszerűbb pénzkeresési oldalak az interneten

Alulárazott nyilvános kibocsátás Underpricing Értékpapír-kibocsátás a piaci érték alatt. Amerikai letéti jegy ADR, American depository receipt Az Amerikai Egyesült Államok területén kibocsátott értékpapír, mely egy külföldi cég részvényeit képviseli. Amerikai opció American opton Olyan opció, mely a lejárat előtt bármikor lehívható vö. Amortizáció Amortization 1 Hiteltörlesztés részletekben; 2 Értékcsökkenési leírás. Annuitás Annuity Olyan befektetés, mely azonos nagyságú pénzáramlást biztosít meghatározott számú perióduson keresztül.

kereskedési stratégiák bináris opciókkal 1 percig

Annuitásfaktor Lehívható kötvény factor t időszakon keresztül kifizetett 1 dollár jelenértéke. Annuity due Olyan annuitás, melyben a pénzáramlás a periódusok elején esedékes.

tanácsadók kereskedési jelei

Anticipation Olyan megállapodások, ahol azok a vásárlók, akik határidő előtt fizetnek, árengedményre lehetnek jogosultak. APR Annual percentage rate Éves kamatláb egyszerű kamatozással számítva. APT Arbitrage pricing theory Arbitrált árfolyamok elmélete.

kereskedések másolása demó számláról

APV Adjusted present value Módosított jelenérték. Arany ejtőernyő Golden parachute Hatalmas összegű végkielégítés a vállalat vezetői számára, amennyiben az állásukat fúzió következtében elveszítik. Arbitrázs 1 Arbitrage Egy értékpapír megvásárlása, és egy másik egyidejű eladása kockázatmentes profit realizálása érdekében.

Áruváltó Trade acceptance Egy ipari vállalat által elfogadott írásos követelés, melyben egy adott összeg jövőbeli kifizetését vállalja vö.

Átértékelési kockázat Translation exposure Annak a kockázata, hogy a devizaárfolyam változása kedvezőtlenül hathat a vállalat pénzügyi beszámolóira vö.

Áthidaló kölcsön Bridging loan Olyan rövid lejáratú kölcsön, mely átmeneti finanszírozást nyújt, amíg a hosszabb távú finanszírozást meg nem szervezik. Átlagidő Duration Egy eszköz kifizetéséig hátralevő évek számának a kifizetések jelenértékével súlyozott átlaga.

Mi az az átváltható kötvény?

Átváltási arány Conversion ratio Azon részvények száma, melyért egy átváltható kötvény beváltható. Átváltási árfolyam Conversion price Egy átváltható kötvény névértéke osztva a részvények számával, melyre be lehet váltani.

Átváltható kötvény Convertible bond Olyan kötvény, melyet a kötvény birtokosának joga van egy másik értékpapírra lehívható kötvény. Hasonlóképpen létezik lehívható kötvény elsőbbségi részvény.

Átvételi ajánlat Tender offer Közvetlenül a vállalat részvényeseinek a részvények megvásárlására tett vételi ajánlat.

Átvételi díj Take-up lehívható kötvény Zártkörű kibocsátás esetén az aláíróknak részvényenként fizetett díj a részvény kötelező megvásárlása fejében. Aukciós elsőbbségi részvény Auction-rate preferred stock Olyan változó osztalékú elsőbbségi részvény, ahol az osztalékot 49 naponta egy aukción igazítják ki. Automatizált klíringrendszer ACH, Automated Clearing House Bankok által működtetett magánkézben lévő elektronikus rendszer nagy mennyiségű, alacsony értékű fizetések lebonyolítására.

Aval Bankgarancia a forfetírozó által megvásárolt adósságokra. Azonnali árfolyam Spot price Az azonnali leszállítású eszköz ára ellentétben a határidős árfolyammal.

  1. Kamatfedezet Interest cover A vállalat bevételei hányszor fedezik a kamatkiadásokat vö.
  2. Mi a vény nélküli opció
  3. Bináris opciók a hét 7 napján

Azonnali devizaárfolyam Spot exchange rate Az azonnali leszállítású deviza árfolyama vö. Ázsiai opció Asian option Olyan opció, ahol a kifizetés az eszköznek az opció futamideje alatti átlagos árfolyamától függ.