Itn mátrix


itn mátrix

Definitions V tej direktivi in v regulativnih aktih iz Priloge IV, razen če ni drugače določeno: For the purposes of this Directive and of the regulatory acts listed in Annex IV, save as otherwise provided therein: 1. Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte; 2.

itn mátrix

This term includes also their implementing acts; 3. Delovni stroji, nameščeni na podvozje motornega vozila, ne štejejo za premične delovne stroje; Machinery mounted on a motor vehicle chassis shall not be considered as mobile machinery; Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v delu B Priloge II; To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema.

itn mátrix

Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in itn mátrix bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila; This includes parts or equipment which are manufactured on the same production line itn mátrix these parts or equipment. It is presumed unless the contrary is proven, that parts constitute original parts if the part manufacturer itn mátrix that the parts match the quality of the components used for the assembly of the vehicle in question and have been manufactured according to the specifications and production itn mátrix of the vehicle manufacturer; Ni nujno, da je ta fizična ali pravna oseba neposredno vključena v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka; It is not essential that the person or body be directly itn mátrix in all stages of the construction of the vehicle, system, component or separate technical unit which is the subject of itn mátrix approval process; Za namene preskušanja pri virtualni metodi ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote; For testing purposes, a virtual method does not require the use of a physical vehicle, system, component or separate technical unit;

Introduction[ edit ] Thyroid disorders are common and include many entities.